Voedselhulp voor weduwen

Onder het draconische bewind van de Taliban, die vrouwen verbood om buitenshuis te werken, begon de huporganisatie CARE International met het verstrekken van voedselhulp aan weduwen. Vijf jaar na de val van het regime doet de organisatie dat nog steeds, op meerdere punten in Kabul, aan ruim 7.000 gezinnen, waarvan de vader veelal is omgekomen in de burgeroorlog.

Deze vrouwen zijn nog steeds aangewezen zijn op voedselhulp, omdat er geen werk is, omdat de kosten van het levensonderhoud omhoog zijn gegaan of omdat er in de koude winter extra gestookt moet worden. De familie van hun overleden man wil niet dat ze de familie ten schande maken door te werken of door te bedelen om voedsel, terwijl ze zelf niet altijd bereid zijn om de zorg van de weduwe en haar kinderen op zich te nemen.

DSC_0027     DSC_0139 Girl DSC_0032 DSC_0036 DSC_0081