Waarom zijn zij er nog steeds?

Begin maart 2006 stond een hoge ambtenaar van het voormalige communistische regime terecht wegens oorlogsmisdaden. Het was voor het eerst in vijfentwintig jaar dat er een rechtszaak voor oorlogsmisdaden plaatsvond in Afghanistan. Asadullah Sarwari was in de jaren zeventig hoofd …

Voedselhulp voor weduwen

Onder het draconische bewind van de Taliban, die vrouwen verbood om buitenshuis te werken, begon de huporganisatie CARE International met het verstrekken van voedselhulp aan weduwen. Vijf jaar na de val van het regime doet de organisatie dat nog steeds, …

Cartoonrellen

In februari besloot de Nederlandse regering met steun van de oppositiepartijen tot de uitzending van Nederlandse militairen naar Uruzgan. Ik was die week in Nederland om een conferentie over Afghanistan bij te wonen en volgde het Kamerdebat op de televisie. …

Geen stembiljet ontvangen

De nieuwe Islamitische Republiek van Afghanistan had naar westers model de vorm van een democratie met een president aan het hoofd gekregen. Dat was bepaald in een nieuwe grondwet. Die was de modernste in de regio: ze kende gelijke rechten …

Is dit een oorlogsgebied?

Ook al hadden een kleine tienduizend buitenlandse militairen hun kamp opgeslagen in de stad, in 2005 leek nog Kabul onaangedaan. In het centrum hing de chaotische, levendige atmosfeer van een oosterse openluchtbazaar. Traditionele lage winkeltjes van leem, baksteen en hout …